Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
26.11.2018.
„Нови живот“ за културно-индустријско благо

​Милорад Грчић. в. д. директора „Електропривреде Србије“, обишао је ревитализовану малу хидроелектрану „Турица“, чија је инсталисана снага повећана на 360 kW, уз увећање годишње производње на 2,13 милиона киловат-часова. Ужичка електрана у насељу Турица „зеленим киловатима“ већ 90 година учествује у производњи електричне енергије наше земље. ЕПС реализује пројекат реконструкције малих хидроелектрана управо да би модернизовао поуздане капацитете од културно-индустријског значаја и повећао удео „зелене енергије“ у својој производњи већом снагом и ефикасношћу малих ХЕ.

- Последњих неколико година у току је велики инвестициони циклус „Електропривреде Србије“. ЕПС испуњава своје обавезе да сачува, унапреди, изгради и модернизује своје капацитете како би се обезбедило стабилно снабдевање Србије електричном енергијом и у предстојећим деценијама – рекао је Милорад Грчић, в. д. директора „Електропривреде Србије“, приликом обиласка радова са Савом Безмаревићем, извршним директором за производњу енергије.

Реконструкцијом МХЕ „Турица“ обухваћено је чишћење акумулације, замена затварача темељног испуста, санација водозахвата и зидова доводног тунела, као и водне коморе, замена цевовода и производних агрегата, система управљања, уградња новог крана, као и санација помоћне зграде електране. У току су додатни грађевински радови на санацији одводне вoде.