Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Отварање тржишта електричне енергије

Законом о енергетици, дефинисани су циљеви енергетске политике међу којима су и :

 • Конкурентност на тржишту енергије на начелима недискриминације, јавности и транспарентности;
 • Заштита купаца енергије и енергената;
 • Интензивније повезивање енергетског система Републике Србије са енергетским системима других држава, нарочито оних из непосредног окружења;
 • Развој тржишта електричне енергије и природног гаса и њиховог повезивања са јединственим тржиштем енергије Европске уније. 
   

  Закон о енергетици је  прописао рокове за постепено отварање тржишта:
   
  • од 1. јануара.2013. године тржиште је отворено за купце електричне енергије прикључене на преносну мрежу (отворено око 10% тржишта) и они се у закону третирају као квалификовани купци  (купци који су изгубили право на јавно снабдевање)
  • „Електропривреда Србије" је задржала 25 од 26 купаца којима је престала могућност јавног снабдевања од 1. јануара 2013. године
  • Од 1. јануара 2014. године биће отворено додатних 30 % тржишта за све купце, осим за домаћинства и мале купце (јавно снабдевање)
  • од 1. јануара 2015. године следи потпуно отварање тржишта, с тим што домаћинства и мали купци немају обавезу изласка на отворено тржиште и имају и даље право на јавно снабдевање, чију цену одређује Агенција за енергетику