Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Комерцијално снабдевање
​​​​​​​​​​​​​​​​
Текући рачун за уплате : 845-484849-65

 

Право да слободно бирају свог снабдевача на тржишту електричне енергије имају сви крајњи купци електричне енергије.

Према Закону ​о енерг​етици​​ који је ступио на снагу 29.12.2014.године, измењени су услови за стицање права на ​гарантовано снабдевање електричном енергијом. У складу са тим, од 1. јануара 2015. право на гарантовано снабдевање по ценама које регулише Агенција за енергетику, имају само домаћинства и мали купци​​.

Крајњи купац електричне енергије који више нема право на гарантовано снабдевање  је правно лицe и предузетник чији су објекти прикључени на дистрибутивни ситем електричне енергије и чија потрошња електричне енергије у претходној календарској години прелази 30.000 kWh, који има више од 50 запослених и укупан годишњи приход преко 10 милиона евра у динарској противвредности.

Уважавајући обостране интересе и досадашњу сарадњу, ПД „ЕПС Снабдевање" купцима, који више немају право на гарантовано снабдевање, нуди Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем и Опш​те услове снабдевања електричном енергијом крајњих купаца са потрошњом до 350 MWh ​​ годишњe​, који су саставни део Уговора.

Крајњи купац који нема право на гарантовано снабдевање, а нема важећи уговор о снабдевању (из разлога прописаних чланом 192. Закона о енергетици), има право на резервно снабдевање у периоду до 60 дана, у коме мора да пронађе новог снабдевача (у супротном је оператор система дужан да му обустави испоруку електричне енергије). Цена резервног снабдевања је по правилу виша од тржишних цена, јер се сагласно члану 193. Закона о енергетици одређује у поступку тендерске процедуре избора резервног снабдевача, односно не може бити мања од просечне цене електричне енергије на организованом тржишту за претходну годину, ако гарантовани снабдевач од стране Владе Републике Србије буде проглашен за резервног снабдевач​​а.

 

ПД „ЕПС Снабдевање Вам жели много успеха у даљем раду!

 

 

 

 

Контакт: dobraenergija@eps-snabdevanje.rs