Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Јавно снабдевање

Право на јавно снабдевање имају крајњи купци чији су објекти прикључени на дистрибутивни систем. У складу са Законом о енергетици право на јавно снабдевање од 01.01.2014. године имаће само купци у категорији „домаћинства“ и мали купци. Мали купци електричне енергије су крајњи купци (правна лица и предузетници) који имају мање од 50 запослених, укупан годишњи приход у износу до 10 милиона евра у динарској противвредности и чији су сви објекти прикључени на на дистрибутивни систем електричне енергије напона нижег од 1kV.

 

Општи услови снабдевања електричном енергијом крајњих купаца са правом на гарантовано снабдевање