Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Извештаји

Извештај о количинама и структури електричне енергије произведене у систему подстицаја у 2018. години 

Извештај о прикупљеним и исплаћеним новчаним средствима за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије за 2018. годину 

Извештај о количинама и структури електричне енергије произведене у систему подстицаја у 2017. години

Извештај о прикупљеним и исплаћеним новчаним средствима за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије за 2017. годину

Извештај о откупу електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије од стране Огранка ЕПС Снабдевање у 2016. години

Извештај o прикупљеним и утро​​​шеним средствима за накнаду за пoдстицај прoизвoдње повлашћених произвођача електричне енергије у 2015​​​. го​​дини

Извештај o прикупљеним и утро​​​шеним средствима за накнаду за пoдстицај прoизвoдње повлашћених произвођача електричне енергије у 2014​​. го​​дини