Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Контакти за приговор

​​​​​​​ 

У складу са Законом о енергетици, Оператор дистрибутивног система, односно „ЕПС Дистрибуција",  одговоран је између осталог и за:

  1. сигуран, поуздан и безбедан рад дистрибутивног система и квалитет испоруке електричне енергије;
  2. развој дистрибутивног система којим се обезбеђује дугорочна способност дистрибутивног система да испуни рационалне захтеве за дистрибуцију електричне енергије;
  3. изградњу прикључка корисника дистрибутивног система;
  4. исправност и поузданост мерења електричне енергије на местима примопредаје у и из дистрибутивног система.

 У складу са Законом о енергетици Снабдевач, односно у случају домаћинстава, Јавно предузеће ​​Електропривреда Србије" одговорно је, између осталог, и да:​

  1. обавести купце о месту и начину достављања приговора на обрачун;
  2. обавести купце да се по питању измене техничких услова прикључења, техничких проблема везаних за прикључак на систем, мерну опрему и тачност мерења, низак напон, квар на мрежи и прекид напајања, може обратити директно Привредном друштву  „ЕПС Дистрибуција",  тј. локалној електродистрибуцији.  

Контакт особе за приговоре купаца