Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
О нама
 
Јавно предузеће „Електропривреда Србије" основало је Привредно друштво „ЕПС Снабдевање" у складу с одредбама Закона о енергетици, 1. јула 2013. године. „ЕПС Снабдевање" је од тада јавни снабдевач свих купаца електричне енергије који се снабдевају по регулисаним ценама. На отвореном тржишту електричне енергије од 1. јануара 2014. године обавља послове снабдевача и осталих крајњих купаца.
У наставку реорганизације „Електропривреде Србије" ради ефикаснијег и профитабилнијег пословања, од 1. јуна 2016. године привредно друштво „ЕПС Снабдевање" припојено је Јавном предузећу „Електропривреда Србије" и од тада послује као огранак ЈП ЕПС. Сва права и обавезе „ЕПС Снабдевања" пренета су на ЈП ЕПС..
 
Сви снабдевачи користе дистрибутивну мрежу, односно услуге Оператора дистрибутивног система.